برای مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید      09120887008

رشته ها و مدارک موردنیاز برای آزمون نظام مهندسی برق

رشته ها و مدارک موردنیاز برای آزمون نظام مهندسی برق

براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جدول کد رشته‌های مختلف و نوع پروانه اشتغال بکار (اعم از اصلی یا مرتبط) براساس عنوان مدرک تحصیلی دانشگاهی و آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته‌ها از دفتر سازمان‌های مهندسی و امور بین‌الملل وزارت مسکن و شهرسازی برای رشته مهندسی برق به شرح زیر ابلاغ شده است.

برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱ – به فارغ‌التحصیلان رشته‌های اصلی و مرتبط با مهندسی در هر یک از گرایش های مهندسی برق مطابق جدول کد رشته (پیوست ۱)، پروانه اشتغال بکار تعلق می‌گیرد. برای دیگر فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط نیز براساس نظر کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها، وضعیت صدور و یا تمدید پروانه اشتغال بکار آن‌ها مشخص خواهد شد.
۲ – مدارک لازم جهت طرح و بررسی در کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها، مطابق پیوست (۲) می‌باشد.
۳ – دانش آموختگان رشته‌های اصلی اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آن‌ها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آن‌ها کمتر از ۱۲ باشد. در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می‌توانند پروانه اشتغال بکار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند.
۴ – فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم‌ارزی رشته‌های جهت تطبیق با رشته‌ها اصلی مهندسی و صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی (و مرتبط با مهندسی) تأسیسات برقی پیوست‌های ۳ تعیین گردیده است.
۵ – کلیه متقاضیانی که واحدهای درسی را مطابق جداول مربوط به آن گذرانیده‌اند، می‌توانند با ارائه ریز نمرات تأیید شده از سوی دانشگاه محل تحصیل خود به دفتر سازمان‌های مهندسی و امور بین‌الملل، درخواست صدور یا تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی نمایند و در صورت وجود کسر واحد می‌توانند فقط پس از بررسی در کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها و کسب نظر موافق کمیسیون مذکور، جهت گذرانیدن کسر واحد‌ها در یکی از دانشگاه‌های معتبر برای حداکثر ۴ درس معادل ۱۰ واحد اقدام نمایند.
بدیهی است برای اشخاصی که بدون کسب نظر موافق کمیسیون مبادرت به گذرانیدن کسری واحد‌ها نمایند، هیچ‌گونه حقی ایجاد نخواهد شد.
۶ – جهت معرفی کسری واحد‌ها توسط کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها، معدل کل تحصیلی برای دانشگاه‌های دولتی حداقل ۱۴ و برای دانشگاه‌های آزاد اسلامی حداقل ۱۵ الزامی می‌باشد.
۷ – به اشخاصی که تاریخ فارغ‌التحصیلی ایشان قبل از اسفند ماه ۱۳۷۰ باشد پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی در رشته مربوطه تعلق می‌گیرد.
۸ – چنانچه معدل کل آن‌ها زیر ۱۲ باشد، فقط پروانه اشتغال بکار مرتبط تعلق می‌گیرد.
۹ – دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های مرتبط با تأسیسات برقی و یا مکانیکی، امکان گذرانیدن کسری واحد‌ها را نخواهند داشت.
۱۰ – ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی پایه سه و دو به پایه یک که دارای ۱۲ سال سابقه کار حرفه‌ای پس از فراغت از تحصیل بوده و دوره‌های آموزشی مربوط به ارتقاء پایه مذکور را گذرانیده‌اند بلامانع می‌باشد. بدیهی است دارندگان پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه سه با داشتن ۷ سال سابقه کار حرفه‌ای پس از فراغت از تحصیل و گذرانیدن دوره‌های آموزشی مربوط به ارتقاء پایه می‌توانند نسبت به ارتقاء پایه دو اقدام نمایند.
۱۱ – به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی «برق و الکترونیک» از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۰۰) و به فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی (برق- الکترونیک) پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۳۰) تعلق می‌گیرد.
۱۲ – فارغ‌التحصیلان کارشناسی مهندسی شبکه‌های انتقال و توزیع و یا مهندسی علمی- کاربردی شبکه‌های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۰۰) دریافت نمایند.
۱۳ – به فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق و مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۱۰) تعلق می‌گیرد.
۱۴ – فارغ‌التحصیلان مهندسی کاربردی برق- قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تأیید مدارک تحصیلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (با کد ۵۰۰) دریافت نمایند.

پیوست (۱)

کد رشته‌ مهندسی برق، نوع پروانه اشتغال بکار (اصلی – مرتبط) براساس عنوان مدارک تحصیلی دانشگاهی (کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری)

 

کد، نوع پروانه و مدرک دانشگاهی
رشته مهندسی

کد پروانه

نوع پروانه

عناوین مدرک تحصیلی دانشگاهی
مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اصلی

مرتبط

تأسیسات برق

۵۰۰

*

برق (قدرت)، الکترومکانیک (برق) قبل از سال ۶۰، برق خارج از کشور، الکتروتکنیک
، مهندسی برق و الکترونیک -شبکه‌های انتقال و توزیع

۵۱۰

*

مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی ساختمان -معادل کارشناسی مهندسی برق (قدرت) -دبیری فنی برق (قدرت) -مهندسی برق- مخابرات -مهندسی برق- کنترل ،مهندسی کنترل و ابزار دقیق، مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

۵۳۰

*

مرتبط با مهندسی برق (الکترونیک)

پیوست (۲)
مدارک لازم برای کمیسیون‌ هم‌ارزی رشته‌ها

۱- تکمیل فرم درخواست متقاضی
۲- ارائه رونوشت مدرک تحصیلی دانشگاهی (مطابق بند الف ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
۳- ارائه رونوشت پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه دو نظارت
۴- ارائه ریز نمرات تحصیلی که به تأیید دانشگاه مربوطه رسیده باشد و یا کاتالوگ دانشگاه چنانچه ریزنمرات به زبان غیراصلی باشد ترجمه الزامی است.

* برای متقاضیان در استان تهران کلیه مدارک به ترتیب لیست اعلام شده به مسؤول مربوطه تحویل گردد.

* برای متقاضیان سایر استانها کلیه رونوشت مدارک توسط سازمان نظام مهندسی و یا مسکن و شهرسازی استان مربوطه برابر اصل و ممهور گردیده، ارسال شود. بدیهی است در غیر اینصورت امکان طرح و بررسی مدارک در کمیسیون هم ارزی رشته‌ها وجود ندارد.

پیوست (۳)

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (کد ۰۵) – جدول اصلاح شده (تجدید نظر دی ماه ۸۷)

ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد
۱ فیزیک۲( الکتریسیته ومغناطیس ) ۳ ۱۸ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱ ۱
۲ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۱ ۱۹ تجزیه و تحلیل سیستم‌ها ۳
۳* کارگاه عمومی یا رسم فنی ۱ ۲۰* بررسی سیستم‌های قدرت ۱ ۳
۴ زبان تخصصی ۲ ۲۱ مخابرات ۱ ۳
۵ نقشه کشی صنعتی ۱ ۲۲* پروژه کارشناسی ۳
۶ برنامه سازی کامپیوتر ۳ ۲۳ کارآموزی ۲
۷ آمار واحتمالات مهندسی ۳ ۲۴* الکترونیک صنعتی ۳
۸* کارگاه برق ۱ ۲۵* حفاظت و رله‌ها ۳
۹ مدارهای الکتریکی ۱ ۳ ۲۶* بررسی سیستم‌های قدرت۲ ۳
۱۰ مدارهای الکتریکی ۲ ۳ ۲۷ ماشین‌های الکتریکی ۳ ۳
۱۱* اندازه گیری الکتریکی ۳ ۲۸* تأسیسات الکتریکی ۳
۱۲* آزمایشگاه اندازه گیری و مدار ۱ ۲۹* طراحی پست ۳
۱۳ الکترومغناطیس ۳ ۳۰ آزمایشگاه ماشین الکتریکی۲ ۱
۱۴* الکترونیک ۱ ۳ ۳۱ آزمایشگاه حفاظت و رله‌ها ۱
۱۵* آزمایشگاه الکترونیک ۱ ۱ ۳۲ جمع کل واحدها ۷۳
۱۶ ماشین‌های الکتریکی ۱ ۳ ۳۳ جمع واحدهای ستاره‌دار ۳۴
۱۷* ماشین‌های الکتریکی ۲ ۳ ۳۴

تبصره ۱: گذراندن حداقل ۹۰% واحدهای فوق (۶۵ واحد) برای گرفتن پروانه اشتغال بکار مهندسی تأسیسات برقی (با کد اصلی ۰۵) الزامی است.

تبصره ۲: برای گرفتن پروانه مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی گذراندن ۶۵% واحدهای فوق (۴۷ واحد) الزامی است.

تبصره ۳: گذراندن ۹۰% (۳۱ واحد) از واحدهایی که با ستاره مشخص شده‌اند برای دریافت پروانه اصلی و ۵۵%  (۱۹ واحد) برای دریافت پروانه مرتبط الزامی است.

تبصره ۴: برای گرفتن پروانه اشتغال بکار مهندسی برق (با کد اصلی) گذراندن واحدهای رسم فنی یا کارگاه برق و تأسیسات الکتریکی و یکی از دروس اندازه‌گیری و یا رله و حفاظت اجباری است.

اشتراک گذاری پست


.