چراغ خیابانی اصلی ترین منبع تامین نور بزرگراه ها، خیابان ها و معابر می باشد که در گذشته آن ها را تیر چراغ برق خطاب می کردند. اهمیت بالای این دسته از چراغ ها به سبب تامین امنیت در عبور و مرور هنگام شب می باشد که اگر به درستی و مطابق استاندارد های روشنایی انتخاب نشده باشند خطرهای بزرگی را برای عابرین و وسایل نقلیه به همراه خواهند داشت. بیشتر ...

فیلتر